پپایه گذار این سیستم دکتر ماریا مونته سوری میباشد
 
در مطالعاتی که او بروی کودکان داشت دریافت که هر کودکی به سیستم مخصوص به خودش یادگیری و تعلیم پیدا میکند
امروزه بعد از حدود یک قرن روش اموزش مونته سوری در سرتاسر دنیا فرا گیر شده
اموزش به کودکان از سه راه انجام میشود

مهمتر از همه احترام گذاشتن به کودکان و علاقه انها به چیزی که تمایل دارند
یک اموزش متعادل
در نظر گرفتن تفاوت کودکان در یادگیری و ازادی انان در انتخاب به روش خودشان

به عنوان معلم ما وظیفه داریم که به روشی که کودک خودش تمایل دارد اموزش ببیند
و هدف ما این است که به انها نشان دهیم که چطور میتوانند در جامعه نقش ایفا کنندو خودشان و دیگران و محیط اطرافشان را بهتر بشناسند

در کنار سیستم منضبط مونته سوری و اموزش زبان انگلیسی و فرانسه و موسیقی و هنر ما از کودکان شما به نحو عالی نگهداری مینماییم و کودکان فعالیت های ازاد از جمله نقاشی و پازل وکتابخوانی و...ودر کنار انها استراحت و پیاده روی و بازی در فضای باز را هم دارندو ما مسئول سلامت و امنیت نونهالان عزیز میباشیم

امادگی نوشتار در کودکان به صورت شفاهی انجام میشودبه این صورت که کودک با انواع اواها وصدا ها و تنوع ریتم الفبای زبان اشنا میشود

تقویت مهارت گفتاری با روشهایی عملی به طور مثال در داستان گویی و قصه گویی از سوی کودک انجام میشود
بالا بردن هوش اجتماعی کودک و اگاهی از فرهنگ و اجتماع و نحوه برخورد کودک با مسائل بوجود امده برای او بسیار
حائز اهمیت است


فلسفه سیستم مونته سوری

فلسفه سیستم مونته سوری